Uniós: TOP pályázatok

A TOP 6.9.1-15BC1_2016-00001 projekt – „ A társadalmi együttműködés erősitését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba MJV területén”

E program célja, hogy meg annak a felhívásnak, amit Magyarország Kormánya tett a megyei jogú városok felé, így Békéscsaba városa felé is.

A felhívás célja, hogy megakadályozza a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újra termelődésének megállítását. Illetve elsődleges célja, hogy személyes jelenléttel, és mentorálással odafigyeljen az érintett családok, egyének személyes problémáira, társadalmi előrehaladásának megakadásaira így tevékenyen segítse annak egyéni integrálodását a társadalom egészébe. Ugyanilyen figyelemmel törekszik a közösségi értékek feltárására, erősitésére, valamint a közösségi integrációs problémák kezelésére. Teszi ezt egyéni és csoportos odafigyeléssel.

A kormánnyal kötött partnerségi megállapodásban saját lakóközösségeink helyi problémáinak ismereténben küzdünk a szegénység ellen, mely küzdelemben partnerré válik mindenki, aki e célban kész a közös munkára ( civil szervezetek, egyesületek, egyházak).

„Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal és a TOP 6.7 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, fenntartható fejlődés irányába kívánjuk elmozdítani a szegénység, a szegregáció, a kisebbségi lét ügyét.

Abban a reményben tesszük dolgunk e projektben, hogy munkánk eredményeként városunk szegregáltamaiban, leszakadó területein élő hátrányokkal küzdő emberek segítségünkkel javuló élethelyzetbe kerülnek. Ez számukra elérhetővé teszi a képzési lehetőségeket, az oktatást, az iskolai felzárkóztatást valamint a foglalkoztatás terén is bővülnek lehetőségeik, kilátásaik. Célunk a közösségfejlesztés saját kulturális értékeik elismertségének biztosítása mellett. Mindemellett felvállalja a projekt a családsegítést, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést, és a szociális munka klasszikus esetkezelésében való aktív együttműködést.  Mindezekkel együtt ennek szerves folyományaként az eredményességünket a leromlott városrészek rehabilitációjában is igazoltnak szeretnénk látni azáltal, hogy az ott élők egyéni és társadalmi integrációja megvalósul az egyéni esetkezelésnek köszönhetően.

A projekt a szegregált, és a szegregációval veszélyeztető területekre koncentrál.

Antidiszkriminációs tervekkel, a társadalmi hátrányokat kompenzálva tevékenykedünk mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, egészségügyi, életvezetési ismereteket bővítő és közbiztonságot erősítő programokkal, módszerekkel.

Fontos a helyi közösség bevonása a tervezésbe, a programok szervezésébe és megvalósításába ezzel is erősítve a helyi közösség kohézióját.

A program szervezésében, lebonyolításában szociális szakemberek vesznek részt, akik a szociális szféra területén széleskörű tapasztalattal és szaktudással rendelkeznek.

top_7_1_1_16_h_erfa_2019_00040

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00040 „Digitális tudásmegosztás hátrányos helyzetű közösségekben”

Kedvezményezett neve: Egyensúly AE Egyesület, konzorciumban Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel
Projekt lebonyolítója: Egyensúly AE Egyesület
Projekt címe: Digitális tudásmegosztás hátrányos helyzetű közösségekben
Beruházás helye: 5600 Békéscsaba, Bankó András u.44.
Szerződött támogatás összege: 29.710.624 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt célja: Békéscsaba hátrányos helyzetű csoportjainak digitális és multimédiás tudásának fejlesztése a cél. Ezen belül a nyugdíjas és a fiatal korosztály igényeit próbálja kielégíteni a projekt, illetve a két korosztály találkozása a cél. A tudás átadása közösségek építésével fog történni, több közös rendezvény lebonyolítása a cél.
Projekt tervezett befejezési időpontja: 2020.06.30.

Megszakítás