Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

Közösségi szemlélet. A közösségi ellátást igénylő klienst a munkatársak a közvetlen lakókörnyezetében keresik fel, feltérképezve az egyén természetes segítő kapcsolatait, családi hátterét. A szolgáltatás a gondozás és a segítő kapcsolat összes elemét a szükségletekre épülve, a klienssel együttműködve és a természetes támogató rendszerét bevonva nyújtja. Az ellátás során a segítői folyamatban az egyénnel és közösségével együttműködésben mozgósítja mindazon kapcsolatokat, amelyeket az igénybe vevő a szerhasználat következtében elveszített, illetve olyan új lehetőségekhez, közösségekhez, csoportokhoz, erőforrásokhoz juttatja az egyént és családját, amelyek által a szenvedélybeteg képessé válik a saját sorsának irányítására.
A közösségi ellátás lehetővé teszi, hogy szenvedélybeteg-ellátás hozzáférhetővé váljon mind több helyszínen, beleértve olyan településeket, lakóközösségeket, intézményeket, ahol a kliensek más módon nem jutnának a szenvedélybetegségükkel kapcsolatos kezeléshez.
Mivel a közösségi ellátás könnyen elérhető, ezért segíti az igénybevételt és a hozzáférhetőséget. Ezáltal az ellátottak köre kibővül, így olyan ellátotti kör is támogatást, konkrét egyénre szabott segítséget kap, amely más módon nem jutna célzottan a szenvedélybetegségével kapcsolatban segítőhöz (pl. mély szegénységben élők, hátrányos helyzetű kis települések, falvak, büntetés-végrehajtási intézetben élők stb.). A kliensek köre 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vagy a 16. életévét betöltött személy, akinek szülője/ gondviselője hozzájárul az ellátás igénybevételéhez. Amennyiben a 16. életévét betöltött, de még nem nagykorú ellátott a saját nevében tesz jognyilatkozatot, és a segítői kapcsolatfelvétel a családjával, gondviselőjével nem jár eredménnyel, úgy a közösségi ellátás segítője felveszi a kapcsolatot az illetékes családés gyermekjóléti szolgálattal.
A közösségi szenvedélybeteg-ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalołnnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás a pszichoszociális rehabilitáció és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja. Segítséget nyújt a kliensek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban.
Forrás: SZAKMAI AJÁNLÁS SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
Megszakítás