Pszichiátriai betegek nappali alapellátása

Nappali megnevezés arra utal, hogy a pszichiátriai betegek részére olyan napközbeni ellátást nyújt, amely a szociális munka eszközrendszerével, az igénybe vevők szükségleteire építve, egyéni gondozási terv (a szolgáltató által meghatározott esetekben és egyedi megfontolás alapján) mentén és/vagy a közösség erejével komplex rehabilitációs tevékenységekkel vesz részt a pszichiátriai betegek felépülésében. A felépülésben benne van a saját identitás, az önálló döntések és a kockázat-, ill. felelősségvállalás, a munka vagy tanulás, a fejlődés és előrejutás, független életvitel, az önbecsülés és társadalmi megbecsülés, a betegség fogalmának átkeretezése/átértelmezése, baráti kapcsolatok, a szociális szerepekkel való azonosulás és az élettel kapcsolatos elégedettség érzése.
A pszichiátriai betegek nappali intézménye személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére. A nappali intézmény a pszichiátriai betegek mellett szolgáltatást nyújthat — promóció és elsődleges prevenció céljával — mentálisan sérült célcsoportok és hozzátartozóik számára egyaránt. A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, szükségletekre gyorsan reagáló, a közösségbe épülő (azok erőforrásait használó), integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely települési szinten hátterét adhatja az alapszolgáltatások összekapcsolásának, így programjai a kívülállók számára is hozzáférhetők.
A nappali ellátás az igénybe vevők öntevékenységére, önsegítésére épülve biztosítja a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, közösségi együttlétet, igényeik és szükségleteik alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítő, támogatott lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását.

Lehetőséget biztosít továbbá a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerint megszervezi az ellátottak étkeztetését. Az intézmény szolgáltatásai körében megfelelő kompetenciájú szakemberek biztosításával mediációt, egyéni, csoportos, pár-és családterápiákat is szervezhet.
Forrás: SZAKMAI AJÁNLÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT NAPPALI ELLÁTÁS
Megszakítás