Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, A közösségi ellátást nyújtó szakemberek munkájának fókuszában a hosszan tartó pszichiátriai problémával élők felépülési, rehabilitációs lehetősége áll.

Cél, a betegségből adódó rehabilitációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.
A tünetek, károsodás, pszichoszociális korlátozottság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy az igénybe vevők a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásának módszertana komplex és integrált. A pszichoszociális rehabilitáció eszköztárával segíti a közösségi ellátás az igénybe vevők felépülését:
• Az érintettek megküzdési képességének erősítésével
• Ónsegítő aktivitásuk ösztönzésével
• Felelősségérzetük ébren tartásával
• Készségfejlesztéssel
• Személyes szabadságuk tiszteletben tartásával
• Erőforrások felkutatásával
• Segítő intézmények közti együttműködés serkentésével
• Hozzátartozók támogatásával
A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyőződés, hogy a hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet élni.
A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell nyújtani, azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra.
Interprofesszionális tevékenységével elősegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, és segít annak összehangolásában, hogy minden résztvevő ugyanazon célért dolgozzon egy együttműködő és támogató kapcsolatban.
A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a pszichiátriai betegek ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szerveződő együttműködésének keretei között tud nyújtani. A különböző szakterületek és szolgáltatások együttműködése alapelv a közösségi ellátások működtetésénél.
A közösségi pszichiátriai szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A segítséget kérők ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat.
Forrás: SZAKMAI AJÁNLÁS KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE
Megszakítás