Hazai: EMMI pályázatok

Pályázati kategória kódja: NTP-NEER-19

Pályázati kategória megnevezése: A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása

Pályázati azonosító: NTP-NEER-19-0037

Projekt időszak: 2020.01.01. – 2020.10.31.

Projekt címe: „Női Egyensúly”

A program témája:

40 órás innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással bíró komplex tehetséggondozó program.

Elemei:

  • Legalább egy női szerep modell bemutatása interaktív, figyelemfelkeltő és érdekes módon az alulreprezentált tudományterületek mindegyikéről bemutatva egy egy pozitív példát
  • Pályaorientációs tanácsadás elsősorban lányok részére, a számukra kidolgozott tematika alapján
  • Tehetséges lányok segítése egyéni fejlesztési tervvel
  • Az alulreprezentált tudományterületek közül legalább két területhez kapcsolódóan a célcsoport részére helyszínlátogatás
  • Pozitív példaképek proaktív népszerűsítése a médián keresztül

Célja:

Pályázati programunk fő célja volt a matematika és természettudomány területeinek népszerűsítése lányok körében. Ezen felül célunk volt a női szerepmodellek bemutatása az alulreprezentált tudományterületekről, a pályaorientációs tanácsadás személyre szabott tematika alapján, továbbá a tehetséges lányok segítése egyéni fejlesztési terv elkészítésével, valamint az alulreprezentált tudományterületek közül két területhez kapcsolódó helyszínlátogatás megvalósítása.

Megszakítás