Uniós: EFOP pályázatok

 

Projekt címe: „Védőháló a családok egyensúlyáért”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00370

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 40 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2018.12.31.

 

Az EFOP-1.2.1-15-2016-00370 kódszámú, „Védőháló a családok egyensúlyért” elnevezésű nyertes pályázat keretében sok színes, leginkább a családok köré szerveződő programot valósíthatunk meg a 2017. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakban.

Programunk három pilléren nyugszik, amelyek a következők: a Családi Életre Nevelés (CSÉN), MFM Ciklus Show oktatói bázisának megteremtése Békés megyében, tanácsadás, kiscsoportos foglalkozások szervezése a védőnői és családsegítő szolgálatokkal együttműködve, kiegészítő programként rendezvények, workshopok szervezése tudásmegosztás, mesepszichológia, élménypedagógia témaköreiben.

 

Projekt címe:”Munka, Család, Egyensúly…”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00053

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege:200 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2021.04.30

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00053 kódszámú program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításán,a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javításán, a magánélet és munka összehangolását segítő-támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és velük együttműködő közösségek működési feltételeinek javításán keresztül.
 
Békéscsabai Család és KarrierPONT
 
„Munka, Család, Egyensúly…”
Minden programunk ingyenes!
 
· Munkaerő-piaci tanácsadás
· Képzések, tréningek
· Fejlesztések, felkészítések
· Családbarát, rugalmas munkahelyek
· Kompetenciamérés
· Munkajogi tanácsadás
· Pszichológiai tanácsadás
· Gyermekfelügyelet a programjaink alatt
· Gyermekprogramok
· Családi programok
· Rendezvények
· Játszószoba
· Mentorálás
· Munkáltatói felkészítés, tanácsadás
· Játékra alkalmas nagy udvar
 
Tevékenységeinkről megtekinthető linkek: 
 
 
 
 
A Család és KarrierPONT további  tevékenysége megtekinthető a Család és KarrierPONT facebook oldalán:
 

Projekt címe: „Közösségi egyensúly”

Projekt azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00507

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 25 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2020.06.01.

 

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00507 kódszámú, „Közösségi egyensúly” elnevezésű nyertes pályázat témája a társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével. A projekt megvalósítási időszaka: 2017. június 1. – 2020. július 1.

Projektünk célja a Békés megyei igényekre, lehetőségekre reflektálva, általunk ismert már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, programjainak támogatása és bővítése, valamint új kisközösségek létrehozása. Tervezett programjaink megvalósításával célunk az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás, a civil társadalom megerősítése. Fő célcsoportjaink a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok és közösségeik. A C tevékenységcsoportot választva első lépésként kisközösség-mentor hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani a közösségi tervezés módszerével. Az általunk kiválasztott szervezetek, közösségek, intézmények mindegyikéből 2-3 fő vesz részt a Béthel és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által lebonyolításra kerülő képzésünkön, akiknek feladata lesz a közösségek segítése, programjaik koordinálása a projekt időszakban.

A különböző helyszíneken együttműködő partnereinkkel programokat, eseményeket és rendezvényeket valósítunk meg.

Programok:

 • idősügy,
 • kortárs ifjúsági klub,
 • generációs,
 • önkéntes műhely,
 • toborzás,
 • hálózatosodási találkozó,
 • nyitó rendezvény,
 • közösségfejlesztő 2 napos tudásátadó.

Események:

 • generációs együttműködés,
 • önkéntes műhely,
 • ifjúsági akciók,
 • családi akciók,
 • bentlakásos csapatépítő műhelymunka.

 

Projekt címe: „Transznacionális együttműködések Békés megyében”

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00088

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 48,95 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2019.12.31.

 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00088 kódszámú, „Transznacionális együttműködések Békés megyében” elnevezésű nyertes pályázat témája ifjúsági csereprogramokkal kapcsolatos jó gyakorlatok cseréje, továbbá az önkéntes tevékenység során elsajátított tapasztalatok hasznosítása a munkaerő-piaci elhelyezkedés során. A projekt megvalósítási időszaka: 2017. november 1. – 2019. december 31.

A partnerkeresés során olyan lehetséges szervezeteket választottunk ki, amelyek egyesületünkhöz hasonló tevékenységi körrel, és több éves, sőt évtizedes múltra visszatekintő tapasztalatokkal rendelkeznek az adott szakterületen.

A projektben együttműködő minden egyes szervezet rendelkezik nemzetközi pályázati tapasztalatokkal, ezért úgy gondoljuk, közösen is sikeres tevékenységeket valósíthatunk meg, és nem csupán helyben kipróbált jó gyakorlatokat sajátíthatunk el tőlük, de a projekt lezárulta után további nemzetközi sikerek elé is nézhetünk.

Partnerszervezeteink:

ÁLDÁS NÉPESSÉG – BINECUVĂNTARE EGYESÜLET 
 |ROMÁNIA- KOLOZSVÁR|
 
BÁNÁTI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE
 | SZERBIA – NAGYBECSKEREK|
 
Dychový orchester Veselá Kapela z Komárna.
Vidám fiúk fúvószenekar Révkomáromból
 |SZLOVÁKIA – RÉVKOMÁROM|
 
NAPSUGÁR NONPROFIT CIVIL SZERVEZET
|UKRAJNA – TISZAPÉTERFALVA|

 

Projekt címe: „Mozdulj! – Ifjúsági programok Békés Megyében”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.2-15-2016-00052

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 25.000.000 Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Megvalósítási időszak : 2017. 03. 01 – 2020. 02. 28.

Megvalósítás helyszíne: Békés megye – kiemelten Mezőkovácsháza

Szervezetünk, az Egyensúly AE Egyesület, régóta foglalkozik az ifjúságot érintő problémákkal, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, hátrányos helyzetűekre, valamint a családok egységére. Szervezetünk évek óta stabilan működik, mint az beszámolóinkból is látszik, évek óta részesülünk önkormányzati normatívában, de több nagyobb, TÁMOP típusú pályázatot is sikerrel valósítottunk meg. A projekt megvalósításához rendelkezésünkre áll a szükséges humánerőforrás (1 fő ifjúsági szakértő is), vannak állandó alkalmazottaink és kulturális közalkalmazottaink egyarán. Ezen felül jó kapcsolatot ápolunk valamennyi, a térségben működő jelentősebb civil szervezettel, szakemberrel, önkormányzattal.

Jelen pályázat éppen ezért kiváló alkalmat teremtett arra, hogy meglévő tevékenységi körünket támogassa, valamint egy széles körű, megyei civil és közéleti összefogást teremtsen. Projektünket ennek megfelelően, a legjelentősebb társadalmi problémákra reagálva, valamint a fiatalok igényeinek megfelelően alakítottuk ki.

Projekt leírása:

Projektünk célcsoportja a Békés megyében élő 15-29 éves korosztály volt, különös hangsúlyost fektetve a megye déli, elmaradottabb, kisebb településekből álló részeire, ahol nehezebb az elhelyezkedés, és emiatt a fiatal, és a családjaik helyzete is. Projektünk fő megvalósulási helyszíne voltak ennek megfelelően Mezőkovácsháza, de más településeken, illetve megyei szinten is megvalósultak rendezvények.

Pályázatunk keretében valamennyi lehetséges témát érintettünk az alábbiak szerint:

 1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása keretében az alábbi programokat vállaltuk:

– Junior Irodalmi Műhelytábor létrehozása – 2 alkalom – Sok fiatal szeretné kibontakoztatni tehetségét művészként, és más hozzá hasonló, lelkes fiatallal közösen alkotni, amire nincs sok lehetősége. Erre szolgált a létrehozott Junior Irodalmi Műhelytábor, melynek keretében 2 alkalommal, alkalmanként 3 napon keresztül, önkéntesek vezetésével találkoztak az ambiciózus fiatalok.

– Képzési tábor megvalósítása – 1 alkalom – Mézeskalács készítő tábor,

 1. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés:

– Képzési táborok szervezése – 3 alkalom – „Út a boldoguláshoz”, „Légy önmagad” és „Élj Egészségesen és Boldogan” mentálhigiéniás és önismereti táborok.

 1. Egészségmegőrzés, prevenció:

– Egészség és esélyegyenlőségi napok – 11 alkalommal – helyi szintű, nagy érdeklődésre számot tartó, az egészség és egészségmegőrzés témái köré épült esemény, kitelepülés sok előadóval, és sok témával.

– Fotópályázat – 1 alkalommal megyei szinten – évente 1 alkalom került megrendezésre 2019-ben. Témája a generációk, családok együttműködése, együttélése volt.

– Születés Kiállítás – 9 alkalom – Elsődleges célunk egy olyan kiállítás létrehozása volt, mely érdekli a fiatalokat, és ahol hasznos, értelmezhető tudást tudnak magukévá tenni. A téma a születés, gyermeknemzés, gyermekfejlődés, nevelés, ami elég aktuális, a családalapítás előtt álló fiatalok számára különösen fontos.

– Láthatatlan étkezés – 4 alkalom – Az esemény fő témája az empátia fejlesztése és az esélyegyenlőség biztosítása volt. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok számára olyan programokat nyújtsunk a pályázat keretében, mely szemlélteti számukra a látássérültek mindennapjait, nehézségeiket.

 1. Közéletben való ifjúsági részvétel:

– Közéleti foglalkozások – 9 alkalommal több településen – Workshop jellegű témafeldolgozások a fiatalok véleményének megkérdezése, és közös megoldáskeresések voltak – Legfőbb témák: Demokrácia, munka világa, társadalmi felelősségvállalás, közoktatás, diákjogok.

 1. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása:

– Képzési táborok – 3 alkalom – „Tüskevár I.”, „Tüskevár II.” és „Kalandtúra a körösök völgyében” természetismereti táborok megszervezése.

 1. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében:

– VEKTOR tábor – 1 alkalommal – fejlesztő tábor, melynek célja volt, hogy képessé tegyék a fiatalokat saját problémáik megoldására, az önálló gondolkodásra, vállalkozási kedv és készségek fejlesztésére.

– Pályaorientációs konferenciák – 3 alkalom – Pályaválasztási vásárral egybekötött pályaorientációs konferencia szervezése, ami a fiatalok önálló döntéshozását segítette elő a témában.

– Játékos foglalkozások – 13 alkalommal (10 alalom délutáni, 3 alkalom 2 napos foglalkozás) – játékos, nem formális oktatási keretek között a résztvevők a civil szektorral kapcsolatos kompetenciákat fejlesztettek, és önállóságot tanultak, mely révén maguk is kezdeményező önkéntesekké váltak.

Eredményeink:

 • Összesen 60 rendezvény szervezése Békés megyei fiatalok számára
 • Elért önkénteseink száma: 211 fő
 • Elért 25 év alatti résztvevőink száma: 1.585 fő

Szervezetünk és együttműködő partnerei a projekt folyamán vállalták, hogy nyilvános eseményeken, kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosan jártak el, nem közvetítettek szegregációt, és csökkentették a célcsoportra vonatkozó meglévő előítéleteket. Ezen felül vállalták azt is, hogy a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a környezet védelmére különösen nagy gondot fordítanak.

Továbbá a projekt megvalósítását követően szervezetünk vállalta, hogy 5 évig fenntartja a projektet, valamint 3 évig biztosítja a megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatainak hozzáférhetőségét. Továbbá a fenntartási időszakban szervezett, a projekthez kapcsolódó programokról tájékoztatja a projektbe bevont, ebbe írásban beleegyező célcsoport tagokat.

Megszakítás