Uniós: EFOP pályázatok

 

Projekt címe: „Védőháló a családok egyensúlyáért”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00370

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 40 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2018.12.31.

 

Az EFOP-1.2.1-15-2016-00370 kódszámú, „Védőháló a családok egyensúlyért” elnevezésű nyertes pályázat keretében sok színes, leginkább a családok köré szerveződő programot valósíthatunk meg a 2017. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakban.

Programunk három pilléren nyugszik, amelyek a következők: a Családi Életre Nevelés (CSÉN), MFM Ciklus Show oktatói bázisának megteremtése Békés megyében, tanácsadás, kiscsoportos foglalkozások szervezése a védőnői és családsegítő szolgálatokkal együttműködve, kiegészítő programként rendezvények, workshopok szervezése tudásmegosztás, mesepszichológia, élménypedagógia témaköreiben.

 

 

 

Projekt címe:”Munka, Család, Egyensúly…”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00053

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege:200 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2021.04.30

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00053 kódszámú program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításán,a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javításán, a magánélet és munka összehangolását segítő-támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és velük együttműködő közösségek működési feltételeinek javításán keresztül.
 
Békéscsabai Család és KarrierPONT
 
„Munka, Család, Egyensúly…”
Minden programunk ingyenes!
 
· Munkaerő-piaci tanácsadás
· Képzések, tréningek
· Fejlesztések, felkészítések
· Családbarát, rugalmas munkahelyek
· Kompetenciamérés
· Munkajogi tanácsadás
· Pszichológiai tanácsadás
· Gyermekfelügyelet a programjaink alatt
· Gyermekprogramok
· Családi programok
· Rendezvények
· Játszószoba
· Mentorálás
· Munkáltatói felkészítés, tanácsadás
· Játékra alkalmas nagy udvar
 
Tevékenységeinkről megtekinthető linkek: 
 
 
 
 
A Család és KarrierPONT további  tevékenysége megtekinthető a Család és KarrierPONT facebook oldalán:
 

Projekt címe: „Közösségi egyensúly”

Projekt azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00507

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 25 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2020.06.01.

 

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00507 kódszámú, „Közösségi egyensúly” elnevezésű nyertes pályázat témája a társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével. A projekt megvalósítási időszaka: 2017. június 1. – 2020. július 1.

Projektünk célja a Békés megyei igényekre, lehetőségekre reflektálva, általunk ismert már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, programjainak támogatása és bővítése, valamint új kisközösségek létrehozása. Tervezett programjaink megvalósításával célunk az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás, a civil társadalom megerősítése. Fő célcsoportjaink a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok és közösségeik. A C tevékenységcsoportot választva első lépésként kisközösség-mentor hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani a közösségi tervezés módszerével. Az általunk kiválasztott szervezetek, közösségek, intézmények mindegyikéből 2-3 fő vesz részt a Béthel és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által lebonyolításra kerülő képzésünkön, akiknek feladata lesz a közösségek segítése, programjaik koordinálása a projekt időszakban.

A különböző helyszíneken együttműködő partnereinkkel programokat, eseményeket és rendezvényeket valósítunk meg.

Programok:

 • idősügy,
 • kortárs ifjúsági klub,
 • generációs,
 • önkéntes műhely,
 • toborzás,
 • hálózatosodási találkozó,
 • nyitó rendezvény,
 • közösségfejlesztő 2 napos tudásátadó.

Események:

 • generációs együttműködés,
 • önkéntes műhely,
 • ifjúsági akciók,
 • családi akciók,
 • bentlakásos csapatépítő műhelymunka.

 

 

 

Projekt címe: „Transznacionális együttműködések Békés megyében”

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00088

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 49,95 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Befejezés dátuma: 2020.01.31.

 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00088 kódszámú, „Transznacionális együttműködések Békés megyében” elnevezésű nyertes pályázat témája ifjúsági csereprogramokkal kapcsolatos jó gyakorlatok cseréje, továbbá az önkéntes tevékenység során elsajátított tapasztalatok hasznosítása a munkaerő-piaci elhelyezkedés során. A projekt megvalósítási időszaka: 2017. november 1. – 2019. október 31.

A partnerkeresés során olyan lehetséges szervezeteket választottunk ki, amelyek egyesületünkhöz hasonló tevékenységi körrel, és több éves, sőt évtizedes múltra visszatekintő tapasztalatokkal rendelkeznek az adott szakterületen.

A projektben együttműködő minden egyes szervezet rendelkezik nemzetközi pályázati tapasztalatokkal, ezért úgy gondoljuk, közösen is sikeres tevékenységeket valósíthatunk meg, és nem csupán helyben kipróbált jó gyakorlatokat sajátíthatunk el tőlük, de a projekt lezárulta után további nemzetközi sikerek elé is nézhetünk.

Partnerszervezeteink:

ÁLDÁS NÉPESSÉG – BINECUVĂNTARE EGYESÜLET 
 |ROMÁNIA- KOLOZSVÁR|
 
BÁNÁTI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE
 | SZERBIA – NAGYBECSKEREK|
 
Dychový orchester Veselá Kapela z Komárna.
Vidám fiúk fúvószenekar Révkomáromból
 |SZLOVÁKIA – RÉVKOMÁROM|
 
NAPSUGÁR NONPROFIT CIVIL SZERVEZET
|UKRAJNA – TISZAPÉTERFALVA|

 

Projekt címe: „Mozdulj! – Ifjúsági programok Békés Megyében”

Projekt azonosító: EFOP-1.2.2-15-2016-00052

Név: Egyensúly AE Egyesület
Támogatás összege: 25 millió Forint
Támogatás mértéke: 100⁒
Megvalósítási időszak : 2017. 03. 01 – 2020. 02. 28.

Megvalósítás helyszíne: Békés megye – kiemelten Mezőkovácsháza

Szervezetünk, az Egyensúly AE Egyesület, régóta foglalkozik az ifjúságot érintő problémákkal, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, hátrányos helyzetűekre, valamint a családok egységére. Szervezetünk évek óta stabilan működik, mint az beszámolóinkból is látszik, évek óta részesülünk önkormányzati normatívában, de több nagyobb, TÁMOP típusú pályázatot is sikerrel valósítottunk meg. A projekt megvalósításához rendelkezésünkre áll a szükséges humánerőforrás (1 fő ifjúsági szakértő is), vannak állandó alkalmazottaink és kulturális közalkalmazottaink egyarán. Ezen felül jó kapcsolatot ápolunk valamennyi, a térségben működő jelentősebb civil szervezettel, szakemberrel, önkormányzattal.

 

Jelen pályázat éppen ezért kiváló alkalmat teremt arra, hogy meglévő tevékenységi körünket támogassa, valamint egy széles körű, megyei civil és közéleti összefogást teremtsen. Projektünket ennek megfelelően, a legjelentősebb társadalmi problémákra reagálva, valamint a fiatalok igényeinek megfelelően alakítottuk ki.

Projekt leírása:

Projektünk célcsoportja a Békés megyében élő 15-29 éves korosztály, különösen hangsúlyosan a megye déli, elmaradottabb, kisebb településekből álló részeire, ahol nehezebb az elhelyezkedés, és emiatt a fiatal, és a családjaik helyzete is. Projektünk fő megvalósulási helyszíne ennek megfelelően Mezőkovácsháza, de más településeken, illetve megyei szinten is valósulnak meg rendezvények.

 

Pályázatunk keretében valamennyi lehetséges témát érintünk az alábbiak szerint:

 1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása keretében az alábbi programokat vállaljuk:

– Irodalmi műhely létrehozása – havonta 1 alkalom 36 hónapon keresztül – j közösségkén létrehozunk egy irodalmi műhelyt olyan fiataloknak, akik művészi ambíciókkal rendelkeznek.

– Képzési tábor megvalósítása – 1 alkalom – Mézeskalács készítő tábor,

– Önkéntességi verseny – 3 alkalom – megyei szintű program, melynek célja, hogy versenyeztessék és megtalálják a fiatalok a legjobb helyet az iskolai önkéntes szolgálat végre hajtására.

 1. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés:

– Képzési táborok szervezése – 3 alkalom – „Út a boldoguláshoz”, „Légy önmagad” és „Élj Egészségesen és Boldogan” mentálhigiéniás és önismereti táborok.

 1. Egészségmegőrzés, prevenció:

– Egészség napok – 9 alkalommal kistelepüléseken – helyi szintű, nagy érdeklődésre számot tartó, az egészség és egészségmegőrzés témái köré épülő kitelepülés sok előadóval, és sok témával.

– Fotópályázat – 2 alkalommal megyei szinten – évente 1 alkalom kerül megrendezésre 2017-ben és 2018-ban különböző témákban, melyek az egészséges életmód és a prevenció lesznek.

 1. Közéletben való ifjúsági részvétel:

– Közéleti foglalkozások – 9 alkalommal több településen – Workshop jellegű témafeldolgozások a fiatalok véleményének megkérdezése, és közös megoldáskeresések – Legfőbb témák: Demokrácia, munka világa, társadalmi felelősségvállalás, közoktatás, diákjogok.

 1. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés:

– „Járásnyira a tehetség” program – 9 alkalom – helyi és helytörténeti témák feldolgozása, történelmi példaképek keresése, helyismeret fejlesztése, mindez tehetségkutatással egybekötve.

 1. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása:

– Képzési táborok – 3 alkalom – „Tüskevár I.”, „Tüskevár II.” és „Kalandtúra a körösök völgyében” természetismereti táborok megszervezése.

 1. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében:

– VEKTOR tábor – 1 alkalommal – fejlesztő tábor, melynek célja, hogy képessé tegyék a fiatalokat saját problémáik megoldására, az önálló gondolkodásra, vállalkozási kedv és készségek fejlesztésére.

– Pályaorientációs konferenciák – 2 alkalom – Pályaválasztási vásárral egybekötött pályaorientációs konferencia szervezése, ami a fiatalok önálló döntéshozását segíti elő a témában.

– Játékos foglalkozások – 10 alkalommal – játékos, nem formális oktatási keretek között a résztvevők a civil szektorral kapcsolatos kompetenciákat fejlesztenek, és önállóságot tanulnak, mely révén maguk is kezdeményező önkéntesekké válnak.

 

Szervezetünk és együttműködő partnerei a projekt folyamán vállalják, hogy nyilvános eseményeken, kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosan járnak el, nem közvetítenek szegregációt, és csökkentik a célcsoportra vonatkozó meglévő előítéleteket. Ezen felül vállalják azt is, hogy a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a környezet védelmére különösen nagy gondot fordítanak.

 

Továbbá a projekt megvalósítását követően szervezetünk vállalja, hogy 5 évig fenntartja a projektet, valamint 3 évig biztosítja a megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatainak hozzáférhetőségét. Továbbá a fenntartási időszakban szervezett, a projekthez kapcsolódó programokról tájékoztatja a projektbe bevont, ebbe írásban beleegyező célcsoport tagokat.

 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!

Skip to content