CSEÖH
Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

2011 ősze óta a Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH), illetve elődje címbirtokosai vagyunk. Szerteágazó tevékenységeink során maximálisan szem előtt tartjuk a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását. Maradéktalanul eleget kívánunk tenni a szakmai feladatok között prioritást élvező tevékenységeknek. Kiemelt feladatunknak tekintjük a rurális területeken való jelenlétet, melyeket esélyegyenlőségi programok szervezésével érünk el. 2014-ben például 2014 fő gyermek találkozhatott velünk Esélyóra keretében, szemléletformáló témakörökben. A „Neked mit jelent a család?” című, megyei gyermekrajzpályázatunkra rekord mennyiségű, összesen 1563 db rajz érkezett 112 borítékban, az óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztálytól. A pályaművekből, széles körű média nyilvánossággal kiállítást rendeztünk.

A CSEÖH irodáinak egyik fő feladata
a társadalmi attitűdformálás.

Munkájuk szerves része a partnerségépítés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához. Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten. Együttműködnek az EMMI-vel (Emberi Erőforrások Minisztériuma) a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. Információval, tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatban. Rendszeresen tartanak ingyenes jogi tanácsadást, és a helyi igényeknek megfelelően egyéb tanácsadást is.
Szakmai műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A házakban ügyfélfogadás is van: az esélyházak munkatársai vagy azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, vagy átirányítják őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Kiemelt fontosságú az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az OEH és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között létrejött megállapodás, melyek értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak az EBH és a kisebbségi ombudsman tevékenységéről, valamint panaszfelvételi lehetőséget biztosítanak az EBH és a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, s a panaszokat továbbítják a két hivatalnak.

Feladatok


A Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház minden tevékenységével a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását tartja szem előtt, reagálva a megyei sajátosságokra, problémákra. A Ház tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak: fogyatékosság, nem, kor, (kiemelten az ifjúság és időskor), mély szegénység, (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők) állnak.

Elérhetőség

Megszakítás